2021/1268 Utleiepartner AS

Klager/part: Utleiepartner AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1268
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 13.08.2021
Avsluttet: 04.10.2021
Status: Avgjort