Gå til innhold

2021/1389 Bald and Beautiful Productions AS

Klager/part: Bald and Beautiful Productions AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse i sak 2021/1389
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 01.09.2021
Avsluttet: 10.11.2021
Status: Avgjort