2021/1336 Rødøy Stå På

Klager/part: Rødøy Stå På
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1336
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 30.08.2021
Avsluttet: 01.11.2021
Status: Avgjort