Gå til innhold

2021/1350 Oslo Selskapslokaler AS

Klager/part: Oslo Selskapslokaler AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse i sak 2021/1350
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 28. januar 2021 nr. 273 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning første halvår 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 30.08.2021
Avsluttet: 02.11.2021
Status: Avgjort