2021/1378 The Production Company AS

Klager/part: The Production Company AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021/1378
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 01.09.2021
Avsluttet: 07.03.2022
Status: Avgjort