Gå til innhold

2021/1442 Parkteatret Scene AS

Klager/part: Parkteatret Scene AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021 1442
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Kompensasjonsordning for kulturarrangører
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 22.09.2021
Avsluttet: 27.06.2022
Status: Avgjort