Gå til innhold

2021/1481 Park 22 event AS

Klager/part: Park 22 event AS
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 15.09.2021
Avsluttet: 16.12.2021
Status: Avgjort