Gå til innhold

2021/1513 Norsk Rakfiskfestival AS

Klager/part: Norsk Rakfiskfestival AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 1513
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 21.09.2021
Avsluttet: 25.04.2022
Status: Avgjort