Gå til innhold

2021/1583 Aftret Gardsdrift

Klager/part: Aftret Gardsdrift
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021/1583
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 24.09.2021
Avsluttet: 09.06.2022
Status: Avgjort