2021/1615 Stina Talling

Klager/part: Stina Talling
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1615
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 16.12.2021
Avsluttet: 31.01.2022
Status: Avgjort