Gå til innhold

2021/1688 Stor Stemning AS

Klager/part: Stor Stemning AS
Saksdokument: Klagenemdas Avgjørelse I Sak 2021 1688
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 11.10.2021
Avsluttet: 12.05.2022
Status: Avgjort