2021/1690 Pinadø Holding AS

Klager/part: Pinadø Holding AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: ADKV
Registrert inn: 12.10.2021
Avsluttet: 02.03.2022
Status: Avgjort