Gå til innhold

2021/1715 JGS Holding AS

Klager/part: JGS Holding AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1715
Avgjørelse: Vedtaket oppheves og sendes tilbake til underinstansen til ny behandling
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. oktober - 31. desember
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 13.10.2021
Avsluttet: 13.06.2022
Status: Avgjort