2021/1718 Show de Vida AS

Klager/part: Show de Vida AS
Saksdokument: 2021 1718 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 13.10.2021
Avsluttet: 28.03.2022
Status: Avgjort