2021/1722 Hamar Teater AS

Klager/part: Hamar Teater AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 1722
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 13.10.2021
Avsluttet: 07.06.2022
Status: Avgjort