Gå til innhold

2021/1896 Stand Up Norge AS

Klager/part: Stand Up Norge AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1896
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 15.10.2021
Avsluttet: 23.05.2022
Status: Avgjort