2021/1915 Sørens1 AS

Klager/part: Sørens1 AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1915
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 19.10.2021
Avsluttet: 23.06.2022
Status: Avgjort