Gå til innhold

2021/1920 Tune park DA

Klager/part: Tune park DA
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse i sak 2021/1920
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 20.10.2021
Avsluttet: 21.03.2022
Status: Avgjort