Gå til innhold

2021/1921 Åshild Spikkeland musikk og teater

Klager/part: Åshild Spikkeland musikk og teater
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1921
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 20.10.2021
Avsluttet: 27.06.2022
Status: Avgjort