2021/1927 Aurora Kino IKS

Klager/part: Aurora Kino IKS
Saksdokument: 2021 1927 3
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 21.10.2021
Avsluttet: 08.12.2022
Status: Avgjort