2021/1933 Febe Maria Rognstad Hansebråten

Klager/part: Febe Maria Rognstad Hansebråten
Saksdokument: 2021 1933
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 25.10.2021
Avsluttet: 22.02.2023
Status: Avgjort