2021/1940 Phat Lab Music AS

Klager/part: Phat Lab Music AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/1940
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjonsordning for kulturarrangører
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 25.10.2021
Avsluttet: 29.08.2022
Status: Avgjort