2021/1956 Viva Bavaria AS

Klager/part: Viva Bavaria AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse I Sak 2021 1956
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2245 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning eller stenging av kulturarrangementer planlagt avholdt i oktober til desember 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning okt.-des.)

Sammendrag

Saksbehandler: SATO
Registrert inn: 08.11.2021
Avsluttet: 10.08.2022
Status: Avgjort