2021/2009 Beata Kretovicova Iden

Klager/part: Beata Kretovicova Iden
Saksdokument: 2021 2009 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. januar – 31. mars 2021
Regelverk: Forskrift 26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følgje av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning jan-juni 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 19.11.2021
Avsluttet: 28.03.2022
Status: Avgjort