Gå til innhold

2021/2011 Sound & Media Group

Klager/part: Sound & Media Group
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/2011
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør september
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordningen sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: HEDA
Registrert inn: 19.11.2021
Avsluttet: 02.09.2022
Status: Avgjort