2021/2013 Lofoten Kulturhus KF

Klager/part: Lofoten Kulturhus KF
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/2013
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 14. mai 2021 nr. 1521 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning fra juli 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 17.11.2021
Avsluttet: 22.08.2022
Status: Avgjort