2021/2158 United Stage Artist Norge AS

Klager/part: United Stage Artist Norge AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse sak 2021/2158
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 14.12.2021
Avsluttet: 15.11.2022
Status: Avgjort