2021/2168 TTO Production Runar Hegg Hansen

Klager/part: TTO Production Runar Hegg Hansen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/2168
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. april - 30. juni 2021
Regelverk: Forskrift 26. mai 2021 nr. 1642 om midlertidig kompensasjonsordning for avlyste, stengte eller nedskalerte kulturarrangementer som følgje av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning jan-juni 2021)

Sammendrag

Saksbehandler: VIMU
Registrert inn: 16.12.2021
Avsluttet: 30.05.2022
Status: Avgjort