2021/0038 Gjerstad Sokn

Klager/part: Gjerstad Sokn
Saksdokument: 2021 38 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 14.01.2021
Avsluttet: 01.02.2021
Status: Avgjort