2021/0382 Rennebumartnan AS

Klager/part: Rennebumartnan AS
Saksdokument: 2021 382 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 16.02.2021
Avsluttet: 26.04.2021
Status: Avgjort