2021/047 All Entertainment AS

Klager/part: All Entertainment AS
Saksdokument: 2021 47 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 07.01.2021
Avsluttet: 08.02.2021
Status: Avgjort