2021/0509 Sport & Media AS

Klager/part: Sport & Media AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse 2021/509
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 10.03.2021
Avsluttet: 03.05.2021
Status: Avgjort