2021/0513 Haugesund kino og konserthus KF

Klager/part: Haugesund kino og konserthus KF
Saksdokument: 2021 513 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør september
Regelverk: Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 10.03.2021
Avsluttet: 04.05.2021
Status: Avgjort