2021/061 Showskolen AS

Klager/part: Showskolen AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 61
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 11.01.2021
Avsluttet: 03.03.2021
Status: Avgjort