2022/610 Treungenfestivalen AS

Klager/part: Treungenfestivalen AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2022/610
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: HEDA
Registrert inn: 05.04.2022
Avsluttet: 16.01.2023
Status: Avgjort