Gå til innhold

2021/0612 KulturCompagniet Indre Fosen KF

Klager/part: KulturCompagniet Indre Fosen KF
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/612
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 3. april 2020 nr. 677 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mars-april)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 24.03.2021
Avsluttet: 18.05.2021
Status: Avgjort