2021/068 Europafilm AS

Klager/part: Europafilm AS
Saksdokument: 2021 68 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 14.01.2021
Avsluttet: 25.05.2021
Status: Avgjort