2021/0712 Maria Bergwitz

Klager/part: Maria Bergwitz
Saksdokument: klagenemndas avgjørelse 2021-712
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 22.04.2021
Avsluttet: 16.08.2021
Status: Avgjort