Gå til innhold

2021/714 Simulation Project I AS

Klager/part: Simulation Project I AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører september
Regelverk: Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 22.04.2021
Avsluttet: 02.06.2021
Status: Avgjort