2021/0775 AS Bislet Bilutleie

Klager/part: AS Bislet Bilutleie
Saksdokument: 2021-775 Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 28.04.2021
Avsluttet: 07.06.2021
Status: Avgjort