2021/0776 Haugesund kultur og festivalutvikling KF

Klager/part: Haugesund kultur og festivalutvikling KF
Saksdokument: 2021 776 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forskrift 3. april 2020 nr. 677 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mars-april)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 28.04.2021
Avsluttet: 20.05.2021
Status: Avgjort