Gå til innhold

2021/777 Nordic Vagabonds AS

Klager/part: Nordic Vagabonds AS
Saksdokument: 2021 0777 5 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Saken avvises
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 29.04.2021
Avsluttet: 25.06.2021
Status: Avgjort