2021/0788 Impressario Mikael Ressem

Klager/part: Impressario Mikael Ressem
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse 2021/788
Avgjørelse: Saken avvises
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 03.05.2021
Avsluttet: 21.06.2021
Status: Avgjort