2021/0812 Kulturfabrikken Sortland KF

Klager/part: Kulturfabrikken Sortland KF
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 812
Avgjørelse: Klager får delvis medhold
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Forskrift 3. april 2020 nr. 677 om midlertidig kompensasjonsordning for arrangører i kultursektoren ved avlysning, stenging eller utsettelse av arrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mars-april)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 04.05.2021
Avsluttet: 20.05.2021
Status: Avgjort