Gå til innhold

2021/828 Atikko AS

Klager/part: Atikko AS
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse i sak 2021/828
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 06.05.2021
Avsluttet: 07.06.2021
Status: Avgjort