2021/0858 Hernes Transportforretning AS

Klager/part: Hernes Transportforretning AS
Saksdokument: Klagenemndas vedtak sak 2021/858
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører 1. mai – 31. august
Regelverk: Forskrift 16. juli 2020 nr. 1568 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning mai – aug.)

Sammendrag

Saksbehandler: ARAH
Registrert inn: 21.05.2021
Avsluttet: 09.08.2021
Status: Avgjort