2021/087 Ad Libitum AS

Klager/part: Ad Libitum AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 87
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 20.01.2021
Avsluttet: 03.03.2021
Status: Avgjort