2021/091 Pwentertainment AS

Klager/part: Pwentertainment AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 91
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Stimuleringsordning for kulturlivet
Regelverk: Forskrift 19. oktober 2020 nr. 2070 om midlertidig tilskudd til kulturarrangementer som følge av covid-19 (stimuleringsordning)

Sammendrag

Saksbehandler: SYMA
Registrert inn: 20.01.2021
Avsluttet: 09.03.2021
Status: Avgjort