Gå til innhold

2021/956 Jester Records ANS

Klager/part: Jester Records ANS
Saksdokument: 2021 0956 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som underleverandør september
Regelverk: Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordning sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: JOGJ
Registrert inn: 01.06.2021
Avsluttet: 29.06.2021
Status: Avgjort