2021/0977 Sommerfæstivalen AS

Klager/part: Sommerfæstivalen AS
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 977
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Kompensasjon som arrangører september
Regelverk: Forskrift 4. november 2020 nr. 2250 om midlertidig kompensasjonsordning i forbindelse med avlysning, stenging eller utsettelse av kulturarrangementer planlagt avholdt i september 2020 som følge av covid-19-utbruddet (kompensasjonsordningen sept.)

Sammendrag

Saksbehandler: CHJO
Registrert inn: 07.06.2021
Avsluttet: 30.08.2021
Status: Avgjort